Mykhaila Hrushevskoho St, 1, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine

Mykhaila Hrushevskoho St, 1, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine Dnipro, Dnipropetrovsk region Ukraine