Mal'vova Street, 28, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine

Mal'vova Street, 28, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region Ukraine