Vinnytsya St, 6, Shostka, Sums'ka oblast, Ukraine, 41100

Vinnytsya St, 6, Shostka, Sums'ka oblast, Ukraine, 41100 Vinnytsia, Vinnytsia region Ukraine