Proyizd 6-Y Chernyakhovsʹkoho, Vinnytsia, Vinnyts'ka oblast, Ukraine, 21000

Proyizd 6-Y Chernyakhovsʹkoho, Vinnytsia, Vinnyts'ka oblast, Ukraine, 21000 Vinnytsia, Vinnytsia region Ukraine