Detskaya shkola iskusstv № 2 im. P. I. Chaykovskogo, Moskalivska St, 142, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraina, 61000

Detskaya shkola iskusstv № 2 im. P. I. Chaykovskogo, Moskalivska St, 142, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraina, 61000 Charkow, Obwod Charkowski Ukraina