Vulytsya Lʹvivsʹka, 3, Komarno, Lviv Oblast, Ukraina

Vulytsya Lʹvivsʹka, 3, Komarno, Lviv Oblast, Ukraina Komarno, obwod lwowski Ukraina