Mlynars'ka St, Rivne, Rivnens'ka oblast, Ukraina

Mlynars'ka St, Rivne, Rivnens'ka oblast, Ukraina Rowne, Obwod Rowienski Ukraina