Shevchenko St, Mukhavka, Ternopil's'ka oblast, Ukraina, 48575

Shevchenko St, Mukhavka, Ternopil's'ka oblast, Ukraina, 48575 Tarnopol, Obwod Tarnopolski Ukraina