Sichovykh Striltsiv Street, Yavoriv, Lviv Oblast, Ukraina, 81000

Sichovykh Striltsiv Street, Yavoriv, Lviv Oblast, Ukraina, 81000 Jaworow, obwod lwowski Ukraina