Vulytsya Bohdana Khmelʹnytsʹkoho, Zolochiv, Lviv Oblast, Ukraina, 80700

Vulytsya Bohdana Khmelʹnytsʹkoho, Zolochiv, Lviv Oblast, Ukraina, 80700 Zloczow, obwod lwowski Ukraina