2-y Ostapa Vil'shyny Ln, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukraina, 58000

2-y Ostapa Vil'shyny Ln, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukraina, 58000 Czerniowce, Obwod Czerniowiecki Ukraina