Sichovykh Stril'tsiv St, 5, Ivano-Frankivs'k, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina, 76000

Sichovykh Stril'tsiv St, 5, Ivano-Frankivs'k, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina, 76000 Iwano-Frankowsk, Obwod Iwanofrankiwski Ukraina

Ciekawe karty