Korolyova, Horodysche, Cherkas'ka oblast, Ukraina, 19500

Korolyova, Horodysche, Cherkas'ka oblast, Ukraina, 19500 Odessa, Obwod Odeski Ukraina