2/A, Pershotravneva St, 2/А, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukraina

2/A, Pershotravneva St, 2/А, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukraina Czerniowce, Obwod Czerniowiecki Ukraina